E-tjänst:
Förskola/familjedaghem
Fritidshem/fritidsklubb

Välj vilken verksamhet du vill söka i sidhuvudet.
Om du använder mobil väljer du via menyn.
Logga in via länken i sidhuvudet.

Här söker du plats på förskola/familjedaghem eller fritidshem/fritidsklubb.
Genom att göra en ny förskoleansökan kan du ansöka om byte av förskola eller byte mellan allmän- och avgiftsbelagd förskola. Vid byte av förskola sker direktplacering.

Från 26 september till 13 oktober publiceras lediga förskoleplatser som finns på förskolorna i januari 2024. Beräkningen av tillgängliga platser är en dagsaktuell uppgift som inte kommer att uppdateras.De tillgängliga platserna kan hjälpa dig som vårdnadshavare att bedöma möjligheten att få plats vid den förskola som ni sökt eller att prioritera era val.
Lista med tillgängliga förskoleplatser hittar du på uppsala.se


E-postadress för snabbare besked
För snabbare bekräftelse på dina ärenden i e-tjänsten uppmanas du att logga in på din sida och lägga in din e-postadress så bekräftelse kan skickas med e-post i stället för med vanlig post.

Logga in på förskola och fritidshem/fritidsklubb för att
  • se aktuella placeringar
  • åtgärda ärenden
  • byta eller säga upp en plats
  • ändra kontakt- och inkomstuppgifter.

Om du ska flytta till Uppsala kommun och saknar konto i e-tjänsten kan du söka plats utan att logga in.
All information om antagning, regler och verksamhet hittar du på uppsala.se