E-tjänst för förskola/familjedaghem och fritidshem/fritidsklubb.
Välj i sidhuvudet vilken verksamhet du vill söka.
Om du använder mobil väljer du via menyn.
Logga in via länken i sidhuvudet.

Här söker du plats på förskola/familjedaghem eller fritidshem/fritidsklubb.
Genom att göra en ny förskoleansökan kan du ansöka om byte av förskola eller byte mellan allmän- och avgiftsbelagd förskola. Vid byte av förskola sker direktplacering.


E-postadress för snabbare besked
För snabbare bekräftelse på dina ärenden i eBarnUngdom uppmanas du att logga in på din sida och lägga in din e-postadress så bekräftelse kan skickas med e-post i stället för med vanlig post.

Logga in på förskola och fritidshem/fritidsklubb för att
  • se aktuella placeringar
  • åtgärda ärenden
  • byta eller säga upp en plats
  • ändra kontakt- och inkomstuppgifter.

Om du ska flytta till Uppsala kommun och saknar konto i eBarnUngdom kan du söka plats utan att logga in.
All information om antagning, regler och verksamhet hittar du på uppsala.se