E-tjänst:
Förskola/familjedaghem
Fritidshem/fritidsklubb

Välj vilken verksamhet du vill söka i sidhuvudet.
Om du använder mobil väljer du via menyn.
Logga in via länken i sidhuvudet.

Här söker du plats på förskola/familjedaghem eller fritidshem/fritidsklubb.
Genom att göra en ny förskoleansökan kan du ansöka om byte av förskola eller byte mellan allmän- och avgiftsbelagd förskola. Vid byte av förskola sker direktplacering.

Karta med förskolor och lediga förskoleplatser
Kartan visar lediga platser i förskolor i Uppsala kommun, både kommunala och fristående förskolor som ingår i kommunens kö. Kartan ger dagsaktuell information om hur många lediga platser en förskola har och kan förändras från dag till dag.

Se karta med lediga platser i kommunala och fristående förskolor i Uppsala

E-postadress för snabbare besked
För snabbare bekräftelse på dina ärenden i e-tjänsten uppmanas du att logga in på din sida och lägga in din e-postadress så bekräftelse kan skickas med e-post i stället för med vanlig post.

Logga in på förskola och fritidshem/fritidsklubb för att
  • se aktuella placeringar
  • åtgärda ärenden
  • byta eller säga upp en plats
  • ändra kontakt- och inkomstuppgifter.

Om du ska flytta till Uppsala kommun och saknar konto i e-tjänsten kan du söka plats utan att logga in.
All information om antagning, regler och verksamhet hittar du på uppsala.se