Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. En del tjänster kräver inloggning.

Ladda ner filer

På webbplatsen används filformatet pdf. För att kunna ta del av informationen i pdf-filer krävs att du laddar ner Adobe Reader, som är gratis programvara.

Pdf: Adobe Acrobat Reader för Windows, Mac och Linux

Ändra textstorleken

Textstorleken kan i de flesta moderna webbläsare ändras genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Det går också att ändra textstorlek i webbläsarens meny ”Visa” och sedan ”Textstorlek” alternativt ”Zoom”.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

JavaScript

Webbplatsen använder funktionen JavaScript i formulär för att förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är avgörande för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Postadress: Enheten för antagning och placering
753 75 UPPSALA

Besöksadress Kontaktcenter:
Stadshusgatan 2

Telefon: 0771-727 001 (Menyval)

Epost: Antagning förskola

Epost: Antagning grundskola

Epost: Antagning gymnasiet

Epost: Mottagning nyanlända

Uppgifter om kommunen

Postadress: Utbildningsförvaltningen
753 75 UPPSALA

Besöksadress: Stadshusgatan 2

Telefon: 0771-727 001

E-post: Utbildningsförvaltningen

Organisationsnummer: 212000-3005

På webbplatsen används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av Cookies:

  1. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookie försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionscookies. De används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionscookies måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.

Personuppgiftansvarig

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen. IST är personuppgiftsbiträde och hanterar den tekniska driften av webbplatsen. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Uppgifter om kommunen.

Ändamål för behandling

Uppsala kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. Personuppgifter som lämnas används för administration, kontroll och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Uppgifterna används bland annat som grund för fakturering av barnomsorgsavgifter. Behandlingen kan också ligga till underlag för framställning av statistik.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Offentlighetsprincipen

Utbildningsnämnden är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Uppsala kommun oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Adress finner du under Uppgifter om kommunen.

Behandling hos annan

IST är personuppgiftsbiträde och svarar för den tekniska hanteringen av personuppgifterna i systemet. Som personuppgiftsbiträde har IST skyldigheter som säkerställer att hanteringen hos dem följer personuppgiftslagens regler.

Regler och villkor för e-tjänsten

Genom användandet av e-tjänsten accepterar och godkänner användaren att:
- personuppgifter lagras och behandlas enligt ovan.
- inte lämna sina användareuppgifter vidare till annan person.
- omedelbart anmäla misstankar om att kontot används av annan person.
- handlingar och åtgärder som sker som inloggad i systemet är juridiskt bindande på samma sätt som en underskriven handling.
- uppgifter som lämnas skall vara sanningsenliga.
Användaren förbinder sig även att vid godkännande av placering i förskola eller skolbarnsomsorg:
- betala avgift enligt vid varje tillfälle gällande regler.
- följa uppsägningstider och betala avgift även under uppsägningstiden.
- följa övriga av kommunens regler och avgifter gällande förskola och skolbarnsomsorg.

Läs om kriterier för förskola och skolbarnsomsorg