1. 1

Ansökan om användarkonto

Fyll i ditt personnummer.
Användaruppgifterna skickas till din folkbokföringsadress.

Du som har tillfälligt personnummer kan hämta ditt kontobrev på kommunens Kontaktcenter. Du behöver då legitimera dig.

12 siffror t ex 19110102-0000 Avbryt