1. 1

Ansökan om användarkonto

Fyll i ditt personnummer.
Användaruppgifterna skickas till din folkbokföringsadress.

Du som har tillfälligt personnummer kan hämta ditt kontobrev på kommunens Kontaktcenter. Du behöver då legitimera dig.

Fält är obligatoriska om inget annat anges
12 siffror t ex 19110102-0000 Avbryt